Cechy „Charger’a”

Wyobraź sobie, że budzisz się rano z pełnią energii do życia, raz na zawsze porzucając ociężałość, stare nawyki, obwiniania siebie i świata za bezcelowość i beznadzieję. 


Obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy wręcz wymusza na nas zmianę starych schematów zachowan na całkiem nowe. Cały ten proces możemy przejść z większą ożywczą energią, siłą i pogodą ducha.


Właśnie te trzy filary Zdrowie, Finanse i Relacje wymagają od nas pełnego zaangażowania i całkiem nowego spojrzenia na możliwości jakimi dysponujemy tu i teraz.


Tłem naszych „rozwojowych czwartków” jest wiedza i wskazówki zawarte w książce „Energia – żyj pełnią życia” Brendona Burcharda. I jestem przekonany, że możemy je z łatwością zaadoptować, wprowadzając do naszego życia. 


Zgodnie z obietnicą, z ubiegłego tygodnia, dzisiaj cechy charakteryzujące Charger’a osoby żyjącej w pełni naenergetyzowanym życiem. Samo słowo „charger” nie otrzymało polskiego odpowiednika od tłumacza wymienionej książki p. Jerzego Korpantego i ja również nie mam zamiaru się na to porywać. 
Oto te cechy:

  1. Charger jest czujny i skoncentrowany na chwili obecnej.
  2. Charger jest zorientowany na przyszłość.
  3. Charger poszukuje wyzwan.
  4. Charger bardzo interesuje się sprawami innych, odczuwa autentyczną bliską więź z osobami ze swojego otoczenia.
  5. Charger polega na samym sobie.
  6. Charger jest osobnikiem dążącym do kreatywnego wyrażania siebie.
  7. Charger nadaje sens i znaczenie temu co robi. 


Idea „chargera’a” zaproponowana przez Brendona Burcharda jest jedną z wielu form zaktywizowania nas do życia.  
A podstawą do tego aby wejść głębiej i zaangażować się w rozwój osobisty jest fakt, że mózg człowieka „stale się rozwija i ewoluuje pod wpływem nowych idei, doświadczen i uwarunkowan. 


1.Charger jest czujny i skoncentrowany na chwili obecnej.Spoglądając na to w kontekście zdrowia, finansów czy relacji, nasza przeszłość ma znaczenie ze względu na informację zwrotną. 
Wiemy, co nam służy i dodaje energii a co ją odbiera.Wiemy jakie są efekty karmienia umysłu masą informacji bezużytecznych, mimo, że wydają nam się ważne. 

Wiemy również, jakie posiłki nas energetyzują a jakie powalają na kanapę. Jeżeli tego nie dostrzegamy to oznacza, że nie potrafimy być czujni i skoncentrowani na chwili obecnej.


Z drugiej strony akceptacja tego co jest stanowi jedyną drogę do uświadomienia sobie tego co należy zmienić a co wzmocnić. Akceptacja nie oznacza zgody na to co jest, akceptacja oznacza uświadomienie sobie tego co jest, bez wypierania i interpretowania, osądzania.


Dzięki temu nie musimy wydawać pochopnych sądów,nie musimy jedynie reagować na okoliczności ale odkrywać na początku małą przerwę między bodźcem a reakcją a w miarę praktyki, skupienie uwagi na tu i teraz da nam wystarczająco dużo czasu aby podejmować bardziej właściwe działania.


2.Charger jest zorientowany na przyszłość.
Jeżeli już zapomnieliśmy o ambicji bycia silnymi i pełnymi życia, bycia wsparciem dla bliskich, dobrze zorganizowanymi w świecie naszych finansów,  a nasze plany na przyszłość, zamieniły się w nigdy niekonczące się marzenie…..


To najwyższy czas stworzyć szczegółową i precyzyjną wizję przyszłości aby nadać życiu sens i wiedzieć, jakich praktycznych umiejętności potrzebujemy do jej realizacji.


Wiara w to, że odważnie stawimy czoła bieżącym problemom wzbudzi w nas pozytywne energie. Są one teraz bardzo potrzebne gdy strach stara się przejąć kontrolę nad nami. 


3.Charger poszukuje wyzwan.
Każde wyzwanie działa na nas energetyzująco. Jeżeli brak profilaktyki zdrowia, kłopoty finansowe czy totalnie zaniedbane relacje stanowią dla nas problem, to warto szybko zmienić to w wyzwanie i obudzić w sobie pragnienie konfrontacji ze wszystkim, co przyniesie nam życie. To dzięki temu możemy cieszyć się życiem pomimo tych ciężkich i niepewnych chwil w zmaganiu się z tymi wyzwaniami.


4.Charger bardzo interesuje się sprawami innych…
Czy wreszcie nauczymy się słuchać innych po to aby ich zrozumieć, a nie po aby się z nimi konfrontować o rację. Przecież każda relacja z drugim człowiekiem to okazja do nauczenia się nowych rzeczy i zarazem okazja aby dać coś od siebie.


5.Charger polega na samym sobie.
Pomimo budowania dobrych relacji z innymi.Pomimo kształtowania w sobie umiejętności słuchania i służenia innym. Dążmy do pełnej samodzielności i niezależności ale nie kosztem innych ale kosztem nieustającej pracy nas sobą i nad swoimi umiejętnościami.


6 i 7.Charger jest osobnikiem dążącym do kreatywnegowyrażania samego siebie oraz nadaje sens i znaczenietemu co robi.
Wyjście z cienia ograniczen nałożonych przez środowisko umiarkowanej, zachowawczej i poprawnej większości. Kreatywne, wyraźne i odważne wyrażanie siebie wyróżniające z tłumu, bez konieczności tłumaczenia się z własnego stylu. Poszukiwanie i nadawanie sensu wszystkiemu, co robimy na co dzien.

Istotą rzeczy jest postanowienie o zmianie, podjecie decyzji o pracy nad urzeczywistnieniem pragnienia życia, jakim prawdziwie chce się żyć. 

 
Najwyższy czas je zaprojektować. Życie w pełni naenergetyzowane.
Pozdrawiam

Paweł Kosinski


Image by ArtTower from Pixabay