Witaj

Trudno jest nadążyć za zmianami chyba, że sam je wymyślisz i wprowadzisz we własne życie

Hej, dobrze, że jesteś. „Blog osobisty” do takiej kategorii zaliczam to miejsce, w którym teraz jesteś. Zapisuję tu moje osobiste interpretacje smaku, barwy i odczuć życia codziennego. Jeżeli choćby jedna myśl tu zawarta będzie dla Ciebie inspirująca i sprowokuje do działania to moje notatki nie będą jedynie pamiątką dla moich bliskich.

Pisz do mnie na adres: propasja@gmail.com

It is difficult to keep up with changes unless you will determine them yourself and implement them yourself

Hey, it’s good that you are. „Personal blog” in this category, I include the place where you are now. Here, I write down my personal interpretations of the taste, color and feelings of everyday life. If at least one thought contained here is inspiring for you and provokes you to act, my notes will not only be a souvenir for my relatives.
Write to me at: propasja@gmail.com