Notatka. Pro-aktywny Język

Łatwo możemy sprawdzić, czy posiadamy postawę kreatywną, przejmujemy inicjatywę, bierzemy odpowiedzialność za nasze działania czy też przeważa w nas postawa reaktywna, oddającą inicjatywę innym i  okolicznościom. 


Zdradza nas język, którego używamy każdego dnia w różnych okolicznościach. 
Przypomnę przykłady sposobu wyrażania się przez osobę reaktywną i pro-aktywną, po to abyśmy zastanowili się nad sobą i wyciągnęli wnioski czy warto nad sobą popracować.

 
Przykłady pochodzą z książki „7 nawyków skutecznego działania”Stephen’a  Covey’a.

 
Język reatywny: Nic nie mogę zrobić. 

Język proaktywny Popatrzmy, co da się zrobić.


Język reaktywny: On mnie doprowadza do szału.

Język proaktywny: Kontroluję swoje uczucia.


Język reaktywny: Nie zgodzą się na to.

Jezyk proaktywny: Mogę zrobić skuteczną prezentację.


Język reaktywny: Muszą to zrobić.

Język proaktywny: Mogę wybrać właściwą reakcję.


Język reaktywny: Nie mogę.

Język proaktywny: Wybieram.


Język reaktywny: Muszę.

Język proaktywny: Wolę. 

 
Język reaktywny: Zrobiłbym to, gdyby…

Język proaktywny: Zrobię.

Jednym z siedmiu nawyków, które można wypracowaćjest – proaktywność !


Pozdrawiam

Paweł Kosinski
Image by Gerhard Gellinger from Pixabay