Ćwiczenie – obecność rozpuszcza „ból”

Image by Suvajit Roy from Pixabay

Zwróć uwagę na to, że nie „boli” cię to, że czegoś nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś w przeszłości, ale to, że teraz tego żałujesz. To odczucie żalu czy wręcz złości ma swoje miejsce w twoim ciele.

Nie zmienisz przeszłości, bo jej po prostu już nie ma ale możesz zmienić to co odczuwasz w związku z przeszłością, ponieważ te odczucia pojawiają się ciele, a ciało zawsze jest obecne w tu i teraz. 

Postaram się jak najkrócej to wyjaśnić i zasugerować pewne działanie.

 Jeżeli pojawia się myśl o przeszłym wydarzeniu masz jego mentalny obraz, wyobrażenie i odczucie jakie ten obraz w twoim ciele wywołuje. Jeszcze raz: myśl się pojawia pod wpływem nieświadomych nam procesów, o których tutaj nie mówię. Odpuść sobie teraz grzebanie w tym dlaczego myśl się pojawia.

Czyli masz wyobrażenie (obraz) i odczucie (fizyczną reakcję w ciele).Mechanizm wydaje się być prosty akcja (wyobrażenie) i reakcja (odczucie).Proces myślowy polega na tym, że ilekroć o tym myślisz (wyobrażenie) w ciele pojawia się ciągle ta sama reakcja – odczucie.

W najlepszym przypadku, będziesz ten proces  powtarzał wielokrotnie i wreszcie twoja reakcja będzie coraz słabsza (odczucie nie będzie wyczuwalne w ciele – pozostanie jedynie obraz w pamięci).

W takim przypadku często mówi się : czas leczy rany. Wspomnienie (obraz) stanie się „obojętny” to znaczy nie będzie wzbudzał emocji. Przypominam, że pracujemy z niechcianymi, destruktywnymi odczuciami.

Teraz inny sposób.

Gdy pojawia się obraz z przeszłości i wywołuję reakcję w ciele. Zostaw ten obraz, nie odtwarzaj tego filmu od początku jeszcze raz, i jeszcze raz.

Zatrzymaj swoją uwagę na odczuciu, tam gdzie się znajduje, w ciele.

Gdy to zlokalizujesz (pamiętaj nie podążaj za obrazem, który będzie się pojawiał) skup całą swoją uwagę właśnie na miejscu, w którym się on kumuluje (np. zaciśnięte gardło, klatka piersiowa, brzuch).

Gdy cała twoja uwaga jest w tym miejscu, skupiona na tym odczuciu:

Zatrzymaj się tu, weź głęboki wdech, utrzymuj skupienie na odczuciu w ciele i powolnie wypuść powietrze, wdech… i powtarzaj ten proces aż do chwili, wyraźnego rozluźnienia ciała w miejscu, gdzie to odczucie występowało. Rozpłynie się jak mgła.


 Sprawdź jak to działa, ćwiczenie nie trwa długo. Cała idea polega na tym aby „czas leczy rany” zastąpić „obecność rozpuszcza ból” .

Powodzenia

Paweł Kosinski