Nakarm mnie i zmień mi pieluchę

Każdy z nas był „oczekującym” – wrzeszcząc by go nakarmiono i zmieniono pieluchę – nie każdy z tego wyrósł.


Jeżeli czekasz aż otrzymasz – skupiasz się na darczyńcach, a jeśli pragniesz osiągać – skupiasz się na swoich umiejętnościach.


Oczekujący na „dar” – ocenia darczyńców.Osiągający – ocenia swoje umiejętności.


Oczekujący – żąda od innych.Osiągający –  wymaga od siebie.


Oczekujący – obarcza odpowiedzialnością innych.Osiągający – jest odpowiedzialny.


Oczekujący – gra własnym bólem, strachem i poczuciem winy.Osiągający – gra swoim rozumem, wolną wolą i prawem wyboru.


Oczekujący – wytworzonej przez siebie wartości nie potrafi wymienić uważając, że jest nie godna wymiany.Osiągający – wytwarza wartości i chce je wymieniać na wartości wytworzone przez innych osiągających.


Każdy z nas był „oczekującym” wrzeszcząc domagał się by go nakarmiono i zmieniono pieluchę… Nie każdemu z nas udało się z tego wyrosnąć.


Pozdrawiam

Paweł Kosinski