Ryzyko jest wyborem

W życzeniach noworocznych pisałem o odwadze, a gdy o odwadze mowa, to nie sposób wspomnieć o ryzyku. Dlaczego ?


Słowo ryzyko pochodzi od starowłoskiego „risicare”, które oznacza „odważyć się”. Podążając tym śladem należałoby się zgodzić z tym, że ryzyko jest wyborem, a nie nieuchronnym przeznaczeniem.


Innymi słowy moje życzenia odwagi mogłyby brzmieć: ryzykuj !!!


W wolnej encyklopedii przeczytasz:”Ryzyko jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.
W mowie potocznej ryzyko oznacza jakąś miarę/ocenę zagrożenia czy niebezpieczeństwa wynikającego albo z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych, albo z możliwych konsekwencji podjęcia decyzji”.

Temat rzeka, której końca nie widać. Ponieważ we wtorki skupiamy się na tematach związanych z pieniędzmi i ich zarabianiem, to w tym wpisie będę starał się zwrócić Twoją uwagę na ryzyko, które zdefiniowane jest w encyklopedii zarządzania:

Ryzyko (risk) – prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej. Także takie działanie czy przedsięwzięcie, w którym nie wszystkie zmienne są oszacowane lub nie dadzą się oszacować na bazie rachunku prawdopodobieństwa. Ryzyko różni się od niepewności tym, że dotyczy zjawisk powtarzalnych, które można w pewnej mierze skalkulować.”


Przykład: Załóżmy, że spotkałem się z Tobą aby omówić sprawę ewentualnej współpracy biznesowej.Jeżeli „odważymy się” podjąć ze sobą współpracę to zarówno Ty jak i ja powinniśmy wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo straty.


Z udokumentowanych doświadczeń przedsiębiorców między innymi Petera Thiel’a (współzałożyciel Pay/Pala) wynika, że zaczynając coś nowego, najważniejszą decyzją jest Z KIM TO ROBIĆ.


„Wybór wspólnika przypomina wstąpienie w związek małżeński, a konflikt z nim jest jak nieprzyjemny rozwód”. Peter Thiel


Na początku panuje optymizm (podobnie jak w związku romantycznym) jednak zdrowy rozsądek, przy podjęciu poważnej i zaangażowanej współpracy, nakazuje zbadanie ryzyka !!!


Oczywiście nie wszystkie zmienne da się skalkulować, ryzyko pozostanie ale obaj czy oboje będziemy wiedzieć na czym stoimy. Jeżeli idea i misja będzie nam wspólna możemy stać się zapalonymi jej promotorami rozwijając wspólne przedsięwzięcie.


Ten przykład to oczywiście optymistyczna wersja podejmowania ryzyka, odważania się. Z wieloletnich doświadczeń przedsiębiorców sieciowych, dla którzy poszukiwanie odpowiedniego partnera biznesowego może trwać miesiącami, a nawet i dłużej, wynika, że większość „kandydatów” ucieka nawet przed poznaniem korzyści przedsięwzięcia, a co dopiero przed skalkulowaniem ryzyka.


Ryzyko to wybór. Odwaga to wybór. Unikanie ryzyka nie tylko pozbawia możliwości ale spycha do roli biernego, przestraszonego podglądacza świata kreowanego przez odważnych.


Innymi słowy warto ryzykować przy skalkulowanym ryzyku. Odwaga to energia, którą warto kierować.
Życzę odwagi we wszelkich przedsięwzięciach !


Pozdrawiam

Paweł Kosinski
Image by Lothar Dieterich from Pixabay