Ciało, Umysł, Duch

Wersja audio tego wpisu.

Zapewnienie stanu zdrowej równowagi Umysłu, Ciała i Ducha człowieka, równowagi, która powoduje uczucie ogólnego dobrobytu…

Jak myślisz na które określenie te słowa wskazują? Jeżeli jeszcze się nie domyślasz, zresztą nie jest to konkurs wiedzy, to Wikipedia tak definiuje pojęcie Wellness.

Aby osiągnąć i utrzymać stan dobrego samopoczucia potrzebna jest świadomość, że stan zdrowia, zarówno fizyczny jaki i psychiczny, aktywność fizyczna, zdrowie odżywianie, odpowiedzialność finansowa, ogólnie pojęta produktywność, skuteczność działania – są podstawowymi obszarami, nad którymi warto skupić naszą uwagę.

Nie tylko Wikipedia wskazuje, że działania „w celu poprawy własnego stanu zdrowia fizycznego,psychicznego, emocjonalnego, duchowego, sytuacji środowiskowej, społecznej i zawodowej”prowadzą do stanu równowagi, a dzięki równowadze nasz organizm „nie odczuwa przemęczenia, nie grozi mu stan depresyjny lub chorobowy.

Przyznasz, że jest o co grać !!!

O ile nasza działalność (PROPASJA) wdraża rozwiązania związane ze zdrowym stylem życia oraz rozwiązania związane z odpowiedzialnym budowaniem przyszłości finansowej…


Poznaj rozwiązanie na odbudowę odporności organizmu, napisz do nas ” Jak odbudować odporność organizmu ?” poprzez messenger


…to sfera duchowa, o której jest mowa w definicji wellness, jest sferą jeszcze bardziej osobistą wręcz intymną. Ale nie ma w tym nic z mistycyzmu. Duchowość to nic innego jak świadomość – do takiej definicji się skłaniamy. 


Stan relaksacji, stan „przed myśleniem”, terapie dźwiękami, medytacja, yoga … to w świecie zachodnim bardzo dobrze zagospodarowane obszary przez wyspecjalizowane ośrodki.


Nie mniej jednak pozwolę sobie na kilka sugestii wskazujące, tak mi się przynajmniej wydaje, na „aktywną część duchową”. Pomyśl jakby to było gdy:


Wstajesz rano i chce ci się żyć…. to jest Radość i nie myl jej z „przedmiotami szczęścia” i „warunkami szczęścia” gdzieś na zewnątrz Ciecie.


Wstajesz rano i chce ci się żyć… otoczenie i okoliczności w jakich żyjesz zależy od wielu warunków ale głęboka chęć życia, istnienia… jest o wiele potężniej odczuwana niż powierzchowne zmagania w świecie przyczyn i skutków. 


Wstajesz rano i chce ci się żyć… pomimo żalu, smutku i bólu, który pojawia się w Twojej rzeczywistości. 


Wstajesz rano i chce ci się żyć… wiesz, że po ekscytacji przychodzi uspokojenie, nawet nuda i pomimo tego chce ci się żyć !!! 


Przyznaj, że  w równowadze stanu zdrowia, stanu konta i stanu ducha warto realizować to co jest nam dane: ż y c i e

Pozdrawiam

Pawel Kosinski