Wartość umiejętności

Każda umiejętność jest wartością, pytanie brzmi: Jaką i dla kogo ?


Świadoma praca nad własnymi umiejętnościami, krok po kroku, uwalnia  cię od „konieczności” dostosowywania się do otaczającego cię środowiska. To dzięki swoim umiejętnościom wywierasz wpływ, tworzysz okoliczności – dorzucasz swoje „trzy grosze” do świata, kreujesz bieg własnej historii.


Praca nad własnymi umiejętnościami to jedno z najważniejszych osobistych przedsięwzięć w naszym życiu. To co chcesz osiągnąć zależy od osobistych umiejętności.


Może w tym miejscu zapytasz po co i dlaczego osiągać (działać) ? Odpowiedź jest prosta. Gdy położysz się na łące, w ciepły i słoneczny dzień. Będziesz wpatrywał się w błękit nieba i z wdzięcznością korzystał z hojności  natury… niezależnie od tego w co wierzysz, co wiesz, kim jesteś i co potrafisz, po kilku godzinach nastanie noc, która również może być przyjemna z rozgwieżdżonym niebem ale po następnych kilku godzinach i następnych, i następnych… zacznie pojawiać się niedogodność, niezadowolenie, może nawet ból. Stanie się tak nie dlatego, że jesteś niedobrym człowiekiem, grzesznym, leniwym, niepożytecznym i zasługujesz na karę cierpienia ale ze względu na naturalne obiektywne warunki. Nie robiąc nic – nie przetrwasz !


Dlatego trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem: „nic nierobienie” wobec zastanej sytuacji, w której jesteś jest przeciwko życiu. A przecież nie śmierć jest ważna a życie. Nie ból jest ważny a zadowolenie. Nie choroba a zdrowie.


To osiąganie, działanie, wysiłek,  jak i błogi odpoczynek jest przypisany naszej naturze, a ich skuteczne i właściwe wykorzystanie zależy od naszych umiejętności.


„Umiejętność” to wiedza i praktyczne jej zastosowanie. Rozejrzyj się wokół siebie tu i teraz. Do miejsca, w którym teraz jesteś, doprowadziły cię twoje umiejętności rozpoznawania i wpływania na otaczający nas wszystkich obiektywny, rzeczywisty świat.


Właściwe rozpoznanie miejsca i czasu, w którym obecnie się znajdujesz wskaże jakich umiejętności potrzebujesz aby „przetrwać” nie tylko tu i teraz ale i w przyszłości. Ponieważ rzeczywistość jest w wystarczającym stopniu przewidywalna i stabilna aby pomyślnie w niej trwać.


Tylko we własnym osobistym przedsięwzięciu – zdobywania i wykorzystywania umiejętności – wszystko zależy od ciebie i cała odpowiedzialność za skuteczne działanie spoczywa na tobie. Umacnia to poczucie samodzielności i dodaje sił w zmaganiu się z przeciwnościami.


„Umiejętność ” jest wartością gdy jej zastosowanie przynosi tobie korzyści w określonych warunkach, okolicznościach. Gdy zgubisz się w lesie umiejętność gry na fortepianie na wiele ci się nie przyda, podobnie jak umiejętności orientacji w terenie, podczas występu na scenie.


Dlatego tak ważne jest nie tylko określenie miejsca i okoliczności  życia, w których się obecnie znajdujesz ale przede wszystkim określenie umiejętności, dzięki którym masz, lub będziesz miał, wpływ (jakość trwania) na to miejsce i okoliczności.


Umiejętność ciągłego i cierpliwego uczenia się i wdrażania tej wiedzy w nasze życie jest podstawowym procesem przetrwania. Bezradni jesteśmy w okresie niemowlęcym ale dlaczego pozwalamy sobie na bezradność w wieku 20, 30, 80, 90 czy 100 lat ? 


Każda praktyczna umiejętność wymaga praktyki –  treningu, dlatego wytrwałość i cierpliwość to podstawowe cechy praktykującego. Nie ma drogi na skróty w zdobywaniu umiejętności, jest tylko szybsze lub wolniejsze jej opanowanie.


Więc jaką umiejętność chcesz zdobyć i uaktualnić ?


Na koniec – „Umiejętność” jest wartością ale pozostaje jeszcze podjęcie decyzji i wybór jej moralnej jakości. Umiejętność okradania, wymuszania, przemocy różni się od umiejętności produkowania dóbr, perswazji czy inspirowania ! Przetrwanie kosztem innych czy we współpracy z innymi ? Ale to już temat na inny wpis.


Pozdrawiam

Paweł Kosinski