Rozum

Dopóki posiadamy zdolność uczenia się, wykorzystywania naszych zmysłów do postrzegania rzeczywistości, wyciągana wniosków i ich składania w logiczną całość – rozwijamy się. Praktykujemy to co jest najistotniejsze – nasze życie, które jest celem samym w sobie.


Nie urodziliśmy się z gotowym planem na życie i sposobem jego realizacji ale posiadamy niezwykły „silnik” (jak to nazywa Ayn Rand) napędzający nasze ciała. „Silnik” dzięki któremu wyróżniamy się od innych istnień, od roślin i zwierząt – Umysł !!! Dzięki niemu możemy kreować nasze życie.


Paliwem naszego „napędu” jest wiedza dlatego zamiast szukać swojego miejsca na Ziemi – jakby było nam z góry wyznaczone – możemy je, dzięki wiedzy, tworzyć. Tworzyć z tego co jest świadome i zrozumiałe.


Twórz własne życie, po to tu jesteś !!!


Pozdrawiam

Paweł Kosinski