Zaangażowanie

Dążenie do osobistej niezależności nie jest naszym obowiązkiem ale świadomym i dobrowolnym wyborem. Prowadzi do tego nasz osobisty wysiłek, którego jakość, skuteczność i wydajność nie zależy od woli drugiego człowieka – zależy od naszego osobistego zaangażowania.


Prawdziwe oddane zaangażowanie jest możliwe jedynie we własnym, dobrze rozumianym, etycznym interesie. Siła dążenia do samodzielności jest naturalnie przypisana naszej istocie.


Tak jak dążymy do samodzielnego, w pełni niezależnego od innych poruszania się, wykorzystując potencjał naszych ciał, tak obdarzeni rozumem dążymy do samodzielnego, niezależnego myślenia, podobnie jest z twórczym działaniem oraz zdolnością uzyskiwania innych wartościowych środków do niezależnego życia. Środki te służą nam do wymiany  na inne z drugim człowiekiem, który podobnie jak my dąży do niezależności.


Powtórzę. Prawdziwe oddane zaangażowanie jest możliwe we własnym, dobrze rozumianym, etycznym interesie. Etycznym, w rozumieniu kierowania się własnym osądem, co jest dobrem, a co jest złem. Od Ciebie zależy do czego wykorzystasz swoje zaangażowanie, w którym kierunku skierujesz siłę życia.

Pozdrawiam

Paweł Kosinski