Pragnienie osiągania

„Nie pragnę osiągnąć niczego co jest uzależnione od woli drugiego człowieka” – Jedno z trudniejszych wskazań do zrozumienia, które napotkałem w literaturze różnych kategorii i gatunków. Pragnę podzielić się z Tobą moją interpretacją zacytowanego wskazania, a co Ty z tym zrobisz zależy już od Twojej woli.


Relacje partnerskie i intymne
Jeżeli „chcemy” obdarzać drugą stronę naszego związku własną radością, entuzjazmem, opieką, pomocą i wsparciem to, o to „pragnienie” i jakość jego realizacji powinniśmy dbać. Od nas zależy jakość naszej radości, naszego entuzjazmu, opieki i wsparcia. Za to jesteśmy w stanie być odpowiedzialni ! To leży w naszej mocy.


Dobrym, bardziej wyrazistym, przykładem jest „pożądanie” w związku intymnym. Pożądanie, którego źródłem jest nasze ciało i umysł (pożądanie przypisywane tylko ciału było zniewalane przez wieki i wykorzystywane do wzbudzania brudnego poczucia winy). To właśnie o to pożądanie powinniśmy dbać i je w sobie pielęgnować. To my jesteśmy za jego jakość odpowiedzialni a nie partnerka, czy partner.


To jakość pragnienia wyłania jakość celu, który wzbudza odpowiednie działanie. W tym kontekście nie mają zastosowania, lub jedynie drugorzędne, pytania w stylu „po co” i „dlaczego” ? Nawet pytania w stylu „kim jesteś”? Spróbuj powiedzieć  „nie wystarczy chcieć” chłopakowi czy dziewczynie,  umówionych na randkę, na której wreszcie będą sami ze sobą i nikt nie będzie im przeszkadzał ! Wystarczy chcieć, bardzo chcieć.


Relacje zawodowe
Jakie jest zastosowanie wskazania „Nie pragnę osiągnąć niczego co jest uzależnione od woli drugiego człowieka” w obszarze zarabiania pieniędzy ? Pieniądze to środek wymiany. Wartość za wartość. Co do jakości tej wymiany możemy dyskutować ale wiara w to, że pieniądze są źródłem zła jest wiarą głupców. Pieniądze nie są ani dobre ani złe – to środek wymiany.


W pracy etatowej wymieniamy nasz czas, umiejętności i konkretne działanie na pieniądze. Chcemy osiągnąć dzienny cel – wywiązać się ze zobowiązania, zawartego w umowie między nami a pracodawcą. Czy od woli pracodawcy zależy Twoja efektywność i skupianie się na wywiązaniu się z dobrowolnie zawartej umowy? Jeżeli myślisz, że tak to proponuję popracować nad swoimi przekonaniami. Bo nie jest w tym nic wstydliwego, że czujesz się ubezwłasnowolniony, zależny od pracodawcy i zawsze od jakiś INNYCH – postaw na zrozumienie systemu i świadomie z niego korzystaj lub też nie.


W biznesie Twój „produkt” stanowi wartość, którą wymieniasz na inną wartość. Twój biznes nie zależy od woli klientów tylko od jakości Twojego „produktu” i umiejętności dotarcia do klienta – to jest Twoja działka, Twoje pragnienie osiągnięcia sukcesu, za to jesteś odpowiedzialny.


Jeżeli poszukujesz partnera w biznesie czy inwestora – pokazujesz korzyści swojego projektu i omawiasz w jaki sposób Twój ewentualny partner czy inwestor zarobi na tym pieniądze – pragnienie zaprezentowania z jak najlepszej strony Twojego projektu leży zakresie Twoich kompetencji. To właśnie ta siła pozwala Ci pukać od drzwi do drzwi. Kto z tego skorzysta nie leży już w Twojej mocy.


Czy pisarz stawia sobie warunek w stylu: Napisałbym książkę jakbym wiedział, że ktokolwiek będzie chciał ją czytać ? Jeżeli tak, to nie jest twórcą ale naśladowcą. Jego „chcenie”, „pragnienie” jest uzależnione od woli ewentualnego czytelnika ! Naśladuje wielkich pisarzy pomijając jeden element – oni są twórcami. To „twórca” wzbudza potrzebę. Czy kompozytor tworzy symfonię, bo taka jest potrzeba melomanów?


Jaki jest sens naśladować Zuckenberga i starać się stworzyć drugiego Facebook’a ? Zwróć uwagę na jego „pragnienie” i rozpal w sobie ten żar tworzenia. Czytając biografie ludzi, którzy uznawani są za wyróżniające się postaci na tle społeczeństwa, znajdziesz to „coś” – nieopisane pragnienie, jakby samowolnie wyznaczające cele, które pobudzały działanie.


Bądź twórcą swojej radości, entuzjazmu, opieki i wsparcia. Bądź twórcą siebie wykonującego swoje obowiązki. Bądź twórcąwartościowej wymiany biznesowej. Bądź twórcą przedstawiania idei, za którą będą pragnęli podążać partnerzy czy inwestorzy. Jak bardzo czegoś chcesz to znajdą się ludzie, którzy również tak będą chcieli. I nie zatrzyma cię nikt, bo prowadzony będziesz pożądaniem – pragnieniem osiągania. Czego Tobie i sobie życzę !


Pozdrawiam

Paweł Kosinski


Image by S. Hermann & F. Richter from Pixabay