Prowizja

Prowizja od sprzedaży Kilka informacji na ten temat może okazać się przydatna, zwłaszcza dla tych z nas, którzy interesują się prowizją ale mniej uwagi poświęcają sprzedaży. Tak „mniej uwagi poświęcają sprzedaży” wydaje się to być mało logiczne, a jednak takie podejście,  w pewnych kręgach jest powszechne i uznawane za całkiem normalne. Samo słowo „sprzedaż” spędza sen z ich powiek. Pewnie znasz osoby, którym oczy się świecą na hasło prowizja ale zapracowanie na nią to już ……nieeee.  

Na szczęście w świecie biznesu takie podejście nie przejdzie.Termin „biznes” wywodzi się z języka angielskiego (business) i oznacza szeroko pojętą działalność gospodarczą. Etymologia słowa: business wywodzi się od „busy” – zajęty, aktywny. Jednym zdaniem człowiek biznesu jest zaangażowany w „wytwarzanie dóbr lub usług w celach komercyjnych, a przede wszystkim osiągnięcia zysku”.

Prowizja od sprzedaży to wynagrodzenie, udział w korzyściach jaką przynosi wykonana praca czyli w tym przypadku sprzedaż. Wysokość prowizji zależy od ceny sprzedanych dóbr lub usług.

Prowizja od sprzedaży jest przejrzystą, prostą i silnie motywującą indywidualną formą wynagrodzenia. Dlaczego indywidualną ? Ponieważ tylko sprzedający ma wpływ na jej wysokość. „Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz” – Sam masz wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia. 

Z reguły prowizja jest naliczana np. od liczby transakcji, sprzedaży, obrotów, wykonanych usług. Prowizja od sprzedaży może występować w formie indywidualnej i / lub zespołowej  w zależności od wyników pracy jednostek jak i większego grona, zespołu.

Najczęściej prowizje wypłacane są co miesiąc. Zasady naliczania prowizji są (powinny być) zrozumiale dla wszystkich dając poczucie kontroli nad swoją wypłatą. Osoby dokonujące transakcji są związane (wspólny interes) z przedsiębiorstwem – na przykład z producentem wyrobów, co powoduje lepszą realizację misji firmy.

Prowizję nalicza się jako procent od wykonanych transakcji np. procent od wartości sprzedanego towaru. Za główną zaletę uważa się niczym nie limitowane wynagrodzenie. „Wzrost płacy prowizyjnej nie zagraża sytuacji ekonomicznej firmy, ponieważ jest wprost proporcjonalny do uzyskanych efektów”. Do wad zalicza się „przerzucenie ryzyka gospodarczego z firmy na „pracownika”.

Na koniec jeszcze jedna uwaga: na wysokość prowizji nie wpływa wysiłek jaki wkładasz w wykonywaną pracę ale tylko i wyłącznie efekt jaki osiągasz. To oczywiście niesie ze sobą ryzyko i brak poczucia dostatecznego bezpieczenstwa. To zjawisko dotyczy tradycyjnych systemów prowizyjnych, w których pracownik skupiony tylko i wyłącznie na osiąganiu jak największej sprzedaży nie dba odpowiednio o klienta, a indywidualne podejście do niego jest celem marginalnym – jeżeli nie zwiększa to przychodów. 

Jednak współczesne metody budowania rynku wykorzystywane przez producentów rozwiązały w skuteczny sposób zarówno brak poczucia bezpieczenstwa współpracujących bezpośrednio z nimi niezależnych przedsiębiorców, jak i dbanie o wieloletnią relację z klientem.

Jeżeli nie dbasz o obroty nie dbasz o własne wynagrodzenie. Nie dbasz o sprzedaż nie licz, że prowizja ze sprzedaży zadba o ciebie. 

Pozdrawiam

Pawel Kosinski

Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Prowizja_od_sprzeda%C5%BCy

Image by Gerd Altmann from Pixabay