Budowanie „MY”

Często we wpisach związanych z „relacyjną sobotą” piszę o związku MY, o tym co jest większe niż JA i TY. Dzisiaj chciałbym zainteresować Cię spojrzeniem na MY ale nie od strony rodzinnej czy intymnej.


Zespół MY, który wnosi coś wartościowego do życia innych lub wręcz rozwiązuje problemy.

 
Nie jestem ekspertem, ani specjalistą dlatego opieram się na interpretacji własnego doświadczenia, na wiedzy teoretycznej i praktycznej innych oraz na tym na czym mi zależy, na tym co chcę osiągnąć.


Dzisiaj zapoznam Cię z narzędziem, które wspomaga budowanie MY. Podstawowym źródłem wiedzy fachowej, z którego będę korzystał jest „Trening NLP” Ian’a McDermott i WendyJago, a w kolejne soboty przedstawię 3 rodzaje zespołów MY, całkowicie różniących się od siebie. Pierwszy z przeszłości, drugi z teraźniejszości i trzeci będzie tym, który dopiero powstaje.


Do określenia MY, jego cech i charakteru wykorzystuję, między innymi, narzędzie NLP nazwane „poziomami logicznymi”, które sam z łatwością możesz wykorzystać.


„Poziomy logiczne” służą do określania sposobu myślenia o związku (zespole), tworzą one hierarchię dostarczając nam informacji odpowiadając na pytania.


Najwyższy poziom jest nazwany:Ponad tożsamość. 

Na tym poziomie odpowiadamy sobie na pytania DLA KOGO ? W IMIĘ CZEGO ?

Ten poziom wskazuje na odnalezienie czy też określenie misji, wyższych celów, bardzo ogólnych. Nawet duchowych, ponad materialnych.


Kolejnym poziomem jest:Tożsamość.

Tu odpowiadamy na pytanie KTO ? W przypadku zespołu chodzi o tożsamość zbiorową, kim jest MY. Jeżeli powiemy o grupie ludzi: „Oni stanowią jedność”. Prawdopodobnie mówimy o zespole ludzi, którzy czują, że są częścią większej całości. 

W praktyce firmy wykorzystują takie elementy jak logo firmowe, barwy firmy. Członkowie takiego zespołu często używają formy „my”czy „firma” wskazuje to na przynależność.

Ale to, że osoba dołącza do zespołu, używając”gadżetów”, nawet tak kosztownych jak służbowy samochód, w cale nie musi oznaczać, że będzie się ona czuła częścią całości. Do tego potrzeba czegoś więcej – zgodności na innych poziomach. 

Wzmacniamy poczucie MY używając takich zwrotów jak na przykład:”Jeżeli chodzi o nasz zespół…”,”Wiesz jaka jest nasza rodzina … „,”Taka pionierska firma jak nasza..”

Według trenerów nlp powinniśmy często zadawać sobie w grupie, w zespole pytanie:”Czego my pragniemy ?”


Następny poziom jest nazwany:Przekonania i wartości.

Ten poziom odpowiada na pytanie: DLACZEGO ? Dlaczego coś akceptujemy, dlaczego jest cośdla nas nie do przyjęcia – jest warunkowane naszymi przekonaniami i wartościami. To one są główną siłą napędową naszych działan w zespole. 


„Dlaczego” na poziomie przekonan i wartości odpowiada na pytanie: Co niesie ze sobą nasz zespół ? Wartości współpracy, wzajemną lojalność,wsparcie, oddanie. Co nasze MY chce zachować,czego broni, o co walczy.


Kolejny poziom: Sposób.

Ten poziom odpowiada na pytanie JAK ? To poziom umiejętności i postępowania, które są podstawą działania MY. Tutaj zadajemy sobie pytania typu:”Co MY robimy dobrze?””Co mogłoby być lepiej?”


Następny poziom nazywany jest: Zachowanie.

Pytanie tego poziomu to: CO ROBISZ ?Na tym poziomie wiemy co zespół robi i czego nie robi.
Na przykład zespól uczestniczy w spotkaniach opracowuje projekty, wdraża je…

Jak postępuje grupa, zespół ( bez względu na to czy to jest team 2 osobowy czy 200 osobowy) czy to postępowanie jest związane z wiedzą i umiejętnościami? Jakie zachowanie jest możliwe do nauczenia, poprawienia czy też utrzymania na odpowiednim poziomie. Jak robimy to co robimy?


Ostatnim poziomem logicznym ale absolutnie nie ostatnim pod względem ważności, jest:Otoczenie. 

Odpowiada na pytania GDZIE ? i KIEDY ? Miejsce i czas. Jakie kreujemy wobec siebie otoczenie fizyczne,rzeczy, jak wyglądamy, to tylko niektóre elementy świadczące o „osobowości” zespołu, grupy, organizacji. Czas i częstotliwość spotkan, czy jest ona odpowiednia dla wszystkich członków zespołu i dla osób z zewnątrz. 

Każda osoba z zewnątrz znajdując się w otoczeniu naszego MY, otrzymuje komunikat, czy jest mile tu widziana.

Warto zadać sobie pytanie: jak demonstrowane jest MY. 

 I tak powstał swego rodzaju szablon, z którego warto skorzystać budując zespół MY.

Jak z niego skorzystam w odniesieniu do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, postaram się opowiedzieć w kolejnych częściach „budowania MY”. 


Pozdrawiam

Pawel Kosinski
Image by Pexels from Pixabay