Wzmianka o kreowaniu okoliczności

Image by Free-Photos from Pixabay 

Nawet żałosny widok naszych zaniedban i zaniechan z przeszłości nie powinien przeszkadzać w śmiałym kreowaniu okoliczności dnia codziennego.

Ty i ja kreujemy okoliczności chwila za chwilą. Często nasze działania pokrywają się z tym co wcześniej zaplanowaliśmy – to daje więcej poczucia sensu i satysfakcji oraz kontroli.

Jednak jest coś pociągającego w tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, że nie wiemy co dzieje się za rogiem ulicy, nie wiemy kogo dzisiaj spotkamy, czego się dowiemy i jak wygląda świat ze szczytu góry na którą się wspinamy.

I nie dajmy się złapać w pułapkę – wszystko jest pod kontrolą – bo nie jest. 

Dążenie do kontrolowania wszystkiego jest gonitwą za złudzeniem i najszybciej konczy się żałosną próbą kontrolowania innych.

Im szybciej oswoimy się z myślą, że to co jest nieoczekiwane jest smakiem życia (kwaśnym i słodkim) tym odważniej i przede wszystkim, swobodniej zaczniemy kreować okoliczności naszego dnia.

 Czego Tobie i sobie życzę

Paweł Kosinski