Wszystko to co od ciebie zależy może być lepsze, skuteczniejsze, bardziej wydajne i przydatne.